Τώρα η ΕΔΑΑΠ παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες

για τη διευκόλυνσή σας

Air-accident-ovalshadowΑνάφερε ένα ατύχημα ή σοβαρό συμβάν

Για την ΕΔΑΑΠ και το έργο της: www.aaiasb.gr
For AAIASB and its work, visit: www.aaiasb.gr

GREEK FLAG 64Αυτή είναι μία διαδικτυακή πύλη για την Εξυπηρέτηση του Κοινού από την ΕΔΑΑΠ μέσω της τεχνολογίας διαδικτύου. 

Εδώ οι χειριστές αεροσκαφών μπορούν, εύκολα και γρήγορα (χωρίς διαδικασία εγγραφής/δημιουργίας λογαριασμού χρήστη), να κάνουν online αίτηση για βεβαίωση περί μη εμπλοκής σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής χωρίς να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΔΑΑΠ (απαιτείται επισύναψη scanned αντίγραφου πτυχίου).

Επίσης εδώ μπορεί οποιοσδήποτε να υποβάλει εύκολα και γρήγορα online αναφορά αεροπορικού ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος προς την ΕΔΑΑΠ (με δυνατότητα επισύναψης αρχείων όπως φωτογραφίες/video ή έγγραφα)

Κάνε αίτηση για βεβαίωση

ή

Κάνε μία Αναφορά Ατυχήματος ή Συμβάντος

ENGLISH64This is an internet portal for public interaction with AAIASB through online apps. 

Here the pilots can, easily and quickly (no user registration process is required), apply online for the issue of an Accident/Serious Incident Free Cerificate  issue using our special online application without physical presence at AAIASB offices (requires a scanned copy of your licence handy to attach and upload).

Also, here anyone can easily and quickly report online an air accident or serious incidentthrough our new special online application form and provide basic information about the occurence (including the potential to attach several files like photos,videos or documents) 

Apply for a Certificate

or

Report an Accident or Incident

warning 64 H ΕΔΑΑΠ άλλαξε έδρα

 ΝΕΑ ΕΔΡΑ:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας και Έδρα Μονάδας Διερευνήσεων της ΕΔΑΑΠ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Βυτίνης 14-18, 4ος όροφος

143 42,  Νέα Φιλαδέλφεια

Αττική

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. (+30) 210 960 8080 / (+30) 210 960 8090

Fax. (+30) 210 961 7137

Επί 24ωρης βάσης: (+30) 6981 000 578

e-mail: monada@aaiasb.gr