Τώρα η ΕΔΑΑΠ παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες

για τη διευκόλυνσή σας

Για την ΕΔΑΑΠ και το έργο της: www.aaiasb.gr

Αυτή είναι μία διαδικτυακή πύλη για την Εξυπηρέτηση του Κοινού από την ΕΔΑΑΠ μέσω της τεχνολογίας διαδικτύου. Εδώ μπορούν οι χειριστές αεροσκαφών να κάνουν αίτηση για βεβαίωση περί μη εμπλοκής σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής χωρίς να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΔΑΑΠ.